Ave Philosophy! Morituri te salutant!

Blog grupe filozofa

category: Filozofija politike

Вилијамсова критика аналогије између душе и државе у Платоновој Држави

Савремени британски филозоф Бернард Вилијамс (Bernard Williams)  у тексту TheAnalogy of City and Soul in Plato`s  Republic  излаже приговор на Платонову...

Аналогија између душе и државе у Платоновој политичкој теорији

Платонова политичка мисао је изузетно значајна и у одређеном погледу веома контраверзна. Значајна је јер је то први систематски изложен спис у коме су изнета...

Дјуијева критика Платонове теорије образовања

Џон Дјуи (John Dewey, 1859–1952) је савремени амерички филозоф. Припадао је прагматизму, филозофском покрету који се јавио крајем 19. века у Сједињеним Америчким...
1 2 3  Sledeći»
 
Powered by blog.rs