Ave Philosophy! Morituri te salutant!

Blog grupe filozofa

category: Religija

Kritika Pejlijevog teleološkog argumenta

Ovaj rad na temu Pejlijevog teleološkog argumenta jeste seminarski rad naše koleginice Jelene Rajković.  U ovom radu ću se baviti kritikom jednog od najpoznatijih teleoloških argumenta, kritikom Pejlijevog teleološkog argumenta. Najpre ću izneti...

Anselmov ontološki argument

Anselmo Kanteberijski, svojim ontološkim argumentom, koji iznosi u delu “ Prostlogion ” pokušava da na jedan aprioran, deduktivan način dokaže postojanje Boga. On sâm za sebe kaže da voli Boga i veruje u njega, ali vera je stvar osećanja, a ne (raz)uma....

Paskalova opklada

S obzirom da nisam pisao duže vreme na blogu, rešio sam da spojim posao i zadovoljstvo pa da ispunim obećanje o objavljivanju teksta Paskalova opklada . Ovaj tekst je zapravo malo modifikovani seminarski rad koji sam pisao za predmet uvod u filozofiju religije. Rešio sam da...
 
Powered by blog.rs