Ave Philosophy! Morituri te salutant!

Blog grupe filozofa

category: Logika, Istorija i filozofija logike

Једно решење Канторовог парадокса

Георг Кантор је 1899. године открио парадокс, али га је објавио много година након открића. Парадокс је касније и назван по њему. У међувремену се појавио још један...

Канторов парадокс

У овом кратком раду подсетићемо на једног од најважнијих савремених математичара и филозофа , творца теорије скупова –...

Филозофија Јана Лукашијевича

У овом раду ћемо се бавити основним филозофским проблемима и идејама Јана Лукашијевича, пољског филозофа и логичара. Најпре ћемо, у кратким цртама, изнети...
 
Powered by blog.rs