Ave Philosophy! Morituri te salutant!

Blog grupe filozofa

category: Generalna

Filozofija fudbala

U duhu otvaranja XXIX Olimpijskih igara u Pekingu želim da vam prikažem kakva je filozofija fudbala. Nadam se da će vam se dopasti.

Filozofija ljubavi

Šta je to ljubav? Ovo pitanje je usko povezano sa samim pitanjem postojanja čoveka. Očigledno je da nas, ljude, pored razuma odlikuju osećanja, emocije i upravo je to ono što nas razlikuje od životinja. Emocije, a pogotovo ljubav, je mnogim ljudima velika inspiracija i vodilja...

Uvod u filozofiju

Juče sam, uz pomoć komentara Pinokija na tekst " Tumečenja Heraklita ", shvatio da sam zaboravio da napišem kao uvod mog celokupnog bloga šta je filozofija, koji je koren te reči, kakav je odnos prema drugim duhovnim delatnostima i koje su to filozofske discipline....
 
Powered by blog.rs