Ave Philosophy! Morituri te salutant!

Blog grupe filozofa

category: Istorija filozofije

Zenon

Zenon je bio najistaknutiji branilac elejske škole, štaviše smatra se da je elejsku školu proslavio više od njenog osnivača Parmenida i to svojim paradoksima protiv kretanja i mnoštva, koji su potvrđivali Parmenidovu tezu o nepostojanju promene,...

Parmenid

Parmenid iz Eleje (oko 540 – oko 480. pre n.e) je smatran učenikom Ksenofana i najznačajnijim predstavnikom elejske škole. Na samom početku može se primetiti njegovo oštro suprotstavljanje Heraklitovom učenju o kretanju, ako znamo šta je osnovna teza Parmenidovog...

Empedokle

Empedokle iz Akraganta (Agrigenta) na Siciliji je rođen krajem V veka pre n.e. Bio je veoma neobična pojava, slična Pitagori, zbog čega je bio omiljeni predmet raznih apokrifnih priča. Svoja filozofska shvatanja izložio je pesnički u dvema poemama: O prirodi i Čistilište . On...
 
Powered by blog.rs