Ave Philosophy! Morituri te salutant!

Blog grupe filozofa

category: Istorija filozofije

Leukip i Demokrit - Prvi atomisti

Leukipovo i Demokritovo učenje o atomima predstavlja vrhunac kosmoliškog, presokratovskog perioda. Njihova filozofija predstavlja uspešnu modifikaciju i spajanje predhodnih filozofski mišljenja i lako su uočljive sličnosti sa njihovim predhodnicima. Elejci su zasnivali...

Anaksagora (500.-428. god.p.n.e)

Iako Anaksagora u svoju filozofiju ubacuje mišljenja svojih predhodnika, on unosi i dosta originalnosti u dotadašnju filozofiju. On prhvata od Parmenida mišljenje da je bitak jedan, da nema mnoštva, a sa druge strane podržava Empedokla u mišljenju da se sve...

Empedokle (483.-423. god. p.n.e.)

Empedokleova filozofija predstavlja fuziju mišljenja predhodnih filozofa. Od Milećana prihvata ideju o počelu svih stvari. On koren svih stvari vidi u četiri osnovna elementa (voda, vatra, zemlja, vazduh). Četiri elementa se međusobno sjedinjavaju u Jedno , da bi se zatim rastavili....
 
Powered by blog.rs