Ave Philosophy! Morituri te salutant!

Blog grupe filozofa

category: Istorija filozofije

Zenon iz Eleje (490.-430. god. p.n.e.)

Zenon je, kao Parmenidov učenik, zastupao mišljenje da kretanje i mnoštvo ne postoji, da su promene i suprotnosti samo priviđanja koja dolaze preko naših čula. Kao dokaz, on je izneo više paradoksa koji dovode u pitanje postojanje kretanja. Paradoks je misao...

Parmenid iz Eleje (540.-480. god. p.n.e)

Parmenid je, pored toga što se bavio filozofijom, bio aktivan učesnik u političkom životu Eleje. On je, navodno, bio i tvorac zakona koji je važio u tom polisu. Ipak, on je ostao zapamćen u istoriji filozofije zbog drugačijeg tumačenja prirode. On je, naime, problem bivstva...

Pitagora i pitagorejci (571.-496. god. p.n.e.)

Opšte je poznato da je Pitagora jedan od najpoznatijih matematičara svih vremena. Retke su osobe koje ne znaju njegovu teoremu. Ipak, Pitagora je jedan od presoratovskih filozofa o kome se najmanje zna jer je njegovo učenje bilo tajna koje je bilo prenošeno samo unutar bratstva...
 
Powered by blog.rs