Ave Philosophy! Morituri te salutant!

Blog grupe filozofa

Filozofija ljubavi

ivanpetrovic | 06 Avgust, 2008 17:12

Šta je to ljubav? Ovo pitanje je usko povezano sa samim pitanjem postojanja čoveka. Očigledno je da nas, ljude, pored razuma odlikuju osećanja, emocije i upravo je to ono što nas razlikuje od životinja. Emocije, a pogotovo ljubav, je mnogim ljudima velika inspiracija i vodilja u životu. Mnogim piscima i umetnicima je upravo ljubav glavni motiv. Većina religija propagira ljubav i zasniva se na njoj. Naučnici godinama pokušavaju da utvrde odkle potiče ljubav i na koji način utiče na naš um i telo.  Ne može se poreći da ona ima veliki uticaj na bilo čiji život. Verujem da ste i vi to ključno - šta je ljubav? - pitanje postavili sami sebi barem jednom u životu.

Mnogi filozofi su se isto to zapitali i pokušali da daju odgovor. Platon je u svom dijalogu "Gozba" napisao (verovatno najbolje i najopširnije) da je ljubav težnja ka lepoti i da se rađa u lepoti. Zatim je pokušao da odredi koliko ima stepena (vrsta) ljubavi i na koji način se razvijaju i prelaze jadan iz drugog. Na osnovu predhodno navedene definicije, on prvo povezuje ljubav sa lepim telom što u duši izaziva lepe misli. Drugi stepen nastupa kada duša shvati međusobnu srodnost svih lepih tela i počne da se divi telesnoj lepoti uopšte, pri čemu i duša sama postaje sposobna da takvu lepotu iz sebe rađa. Takvo rađanje lepote iz duše je zapravo stvaranje umetničkih dela. Treći stepen je kada se pored nečije telesne lepote, u čoveku spozna i lepa duša. Iz takve ljubavi se rađaju velika prijateljstva (ova vrsta ljubavi je poznata kao platonska ljubav). Nadalje se, pomoću predhodnog stupnja, otkrivaju lepa dela i duša svesna takvih dela žudi za tim da ih i sama stvara. Peti stepen saznanja ljubavi je vezan za lepo u naukama, a duša žudeći za takvom lepotom u sebi rađa spoznaju i razumevanje svih predhodnih stupnjeva. I konačno šesti i najviši stepen na usponu ljubavi otkriva se filo-sofia (u bukvalnom smislu reči), kao ljubav prema mudrosti, a duša koja je potpuno obuzeta ovom ljubavi rađa, u lepoti najdubljeg razumevanja, u sebi uvid u vrhunsko dobro i lepo, u ono što je lepo po sebi, a ne po nečem drugom.

I u kineskoj filozofiji ima puno tumačenja ljubavi ali je na mene poseban utisak ostavila izrka: Ljubav je borba. Meni je ova rečenica zvučala prilično paradoksalno i zato me je navela na razmišljanje.  Posle duže analize sam došao do zaključka da se ovom rečenicom ističe činjenica da se čovek upravo zbog ljubavi bori i trudi u životu, bilo da je to ljubav prema sebi, krofnama, ocu, ženi kou voli, novcu, fudbalu, drugarima ili bilo čemu drugom!

Sada bih trebao, pošto sam obradio viđenja ljubavi u evropskoj i kineskoj filozofiji, da istaknem tehnički deo ljubavi tj. da napišem u kom se delu mozga javlja i koji su hemijski procesi  koji se dešavaju u telu. To na mom blogu nećete pročitati jer smatram da je taj tehnički deo ljubavi nepotreban ali možete pročitati na wikipediji (tu ćete naći i nešto više na temu ljubavi). Nepotrebno je i glupo analizirati ljubav na takav jedan način jer je ljubav očigledno nešto više od hemijskog procesa u našem telu i mislim da se u ovome svi slažemo.

Ovim tekstom sam samo zagrebao temu ljubavi. Postoji još million tumačenja te zagonetne emocije. Bila ta tumačenja tačna ili ne, ljubav će se i dalje javljati u nama i terati nas da činimo razne gluposti, da grešimo i uspevamo u životu. Teraće nas da je proklinjemo ili da je dižemo u nebesa. I na kraju ćemo se uvek zapitati: "Šta je to ljubav?".

 
Powered by blog.rs