Ave Philosophy! Morituri te salutant!

Blog grupe filozofa

Zenon iz Eleje (490.-430. god. p.n.e.)

ivanpetrovic | 11 Avgust, 2008 18:37

Zenon je, kao Parmenidov učenik, zastupao mišljenje da kretanje i mnoštvo ne postoji, da su promene i suprotnosti samo priviđanja koja dolaze preko naših čula. Kao dokaz, on je izneo više paradoksa koji dovode u pitanje postojanje kretanja. Paradoks je misao koja u sebi sadrži protivrečnost nekoj tvrdnji koja je opšteprihvaćena, ili nekom ispravnom (logičkom) zaključku.

Prvi Zenonov dokaz je Dihotomija: kretanje je nemoguće jer "ono što je u pokretu mora prvo preći pola puta pre nego što stigne do cilja." (Aristotel, Fizika VI:9, 239b10). Naime, da bi se stiglo do cilja potrebno je da se pređe polovina puta, zatim polovina te polovine, zatim polovina polovinine polovine i tako u beskraj (1/2, 1/4, 1/8,...., 1/beskonačno)... Tu se vidi da je logički nemoguće preći beskonačno dug prostor za konačnu količinu vremena, dakle kretanje ne postoji!

Drugi Zenonov Paradoks se zove Ahil i kornjača. "U trci, najbrži trkač nikada ne može prestići najsporijeg, zato što gonitelj prvo mora doći do tačke odakle je gonjeni pošao, pa prema tome najsporiji uvek ima prednost." (Aristotel, Fizika VI:9, 239b15) Kada bi se trkali Ahil i kornjača i kada bi Ahil dao kornjači malu prednost (pošto je Ahil očigledno spretniji), Ahil nikada ne bi mogao stići kornjaču. Kada bi Ahil dostigao mesto sa koje je kornjača krenula, kornjača bi već bila u drugoj tački. Kada bi pak Ahil došao do te druge tačke kornjača bi već bila u sledećoj itd. Sledi zaključak da će se rastojanje između Ahila i kornjače neprestano smanjivati ali da ono nikada neće biti poništeno, tj. jednako nuli. Da bi Ahil prestigao kornjaču morao bi da pređe neku vrstu beskonačne razdaljine što je logički nemoguće, dakle kretanje ne postoji!

Treći dokaz se zove Strela: "Ako je sve nepomično što zauzima prostor, i ako sve što je u pokretu zauzima takav prostor u nekom vremenu, onda je leteća strela nepokretna." (Aristotel, Fizika VI:9, 239b5). Kada bismo let strele posmatrali u trenucima vremena (trenutak po trenutak), videli bismo da strela u tim trenucima zapravo miruje. Mi kretanje u stvari vidimo kao brz sled promena trenutaka vremena (kao kada gledamo film) i nama se samo čini da se strela kreće. Strela, logički gledano, ne može u najmanjim trenucima vremena da menja položaj, dakle kretanje ne postoji!

Sve u svemu, Zenon je jedan vrlo interesantan filozof kome lično skidam kapu. Pravo je znanje smisliti ovakve paradokse od kojih, posle nekog vremena razmišljanja, počinje da vas boli glava! On je smislio još genijalnih paradoksa o kojima će biti više reči u budućnosti. Izložio sam samo ova tri koja su direktno povezana sa Parmenidovom filozofijom. Više o Zenonu i pokušaju rešavanja njegovih paradoksa na wikipediji.

Uskoro sledi tekst o  Empedoklu...

Predhodni filozof - Parmenid

 
Powered by blog.rs