Ave Philosophy! Morituri te salutant!

Blog grupe filozofa

Filozofski forumi

ivanpetrovic | 27 Avgust, 2008 15:12

Kao mladi filozof imam potrebu da svakodnevno stičem nova znanja, da čujem mišljenja drugih ljudi i da budem u toku dešavanja. S obzirom da se sa jedinim pravim filozofom viđam samo jednom u mesec dana i što retko kad diskutujem sa drugovima i drugaricama na temu filozofije, morao sam da nađem neki drugi izvor informacija i dijaloga. Na prvom mestu je moj blog, gde imam svu slobodu pisanja i izražavanja svojih misli. Što se tiče diskusija i dijaloga, odlučio sam da na google-u potražim filozofske forume u nadi da ću naći zaista kvalitetne forume. Nadao sam se da ću naći dobre dijalektičke sukobe u kojima je glavno oružje reč i jak argument. Našao sam samo nekolicinu zaista kvalitetnih foruma koji obrađuju ozbiljne i istovremeno zanimljive teme. Posle dužeg prelistavanja i čitanja moj trud i uloženo vreme su se pokazali opravdanim.

Na prvo mesto bih postavio Filozofija - Forum.hr. Tu sam se zaista oduševio raznovrnošću obrađenih tema. Takođe mi se i svideo profesionalizam i ozbiljnost u većini tema.

Zatim sam pogledao i Filozofija - Forum Krstarice koji je takođe na zavidnom nivou. Tu isto ima gomila dobrih tema vrednih pažnje.

Onda sam naišao i na MyCitY :: Filozofija kao i na Filozofija - Forum Nove Tehnologije  Bosna i Hercegovina. Ovi forumi nisu toliko kvalitetni kao predhodna dva ali ipak ima nešto da se probere.

Sve u svemu - prilično sam zadovoljan rezultatima pretrage. Predlažem i vama da odete na ponuđene forume - verujte mi ima za svakoga po nešto.

Anaksagora (500.-428. god.p.n.e)

ivanpetrovic | 26 Avgust, 2008 16:40

Iako Anaksagora u svoju filozofiju ubacuje mišljenja svojih predhodnika, on unosi i dosta originalnosti u dotadašnju filozofiju. On prhvata od Parmenida mišljenje da je bitak jedan, da nema mnoštva, a sa druge strane podržava Empedokla u mišljenju da se sve menja, da prelazi iz jednog oblika u drugi. Za njega propadanje nije nikakav ne-bitak, već menjanje, međusobno mešanje i rastavljanje. Tu dolazi i do sličnosti sa Heraklitovim mišljenjem da su sve stvari u ravnoteži, da ne nastaju i ne nestaju, već se samo pretvaraju iz jednog oblika u drugi.

Pod svim stvarima Anaksagora podrazumeva takozvane homeomerije  - beskrajne, nedeljive, nepromenljivim česticama svega. Kao glavni sastojci svega, homeomerije su istinske klice ili seme (grč. spermata), one se nalaze u beskrajnom mnoštvu kombinacija od kojih nastaju pojedinačne stvari. Između homeomerija nema praznog prostora i nema kraja njihovim stalnim deobama i mešanjima. Početak svega Anaksagora vidi kao beskrajnu mešavinu bezbrojnih klica podeljenih u isto tako beskonačne delove. Homeomerije su bile toliko izmešane da nije bilo moguće razaznati pojedinačne stvari. Sve je bilo pomešano sa svačim. Red i harmoniju među homeomerijama uveo je i obezbedio beskonačni um (grč. nous). Um je taj koji je uveo sve pojedinačne stvari i njihove kvalitete. Um postoji sam za sebe, apsolutno je čist, sveznajuć i svemoćan. Obrazovane stvari ipak zadržavaju određene atribute haotičnosti u kojima su se nalazile. U svakoj pojedinačnoj stvari postoje sve vrste homeomerija, a one koje preovlađuju daju određene kvalitete, atribute toj stvari.

Anaksagora je nesumnjivo prvi ubacio um u svoju filozofiju. Može se primetiti da je velika većina presokratovskih filozofa zasnivala svoje učenje na materijalizmu. Anaksagora uvodi novinu u svetu filozofije. Kasnije je jedino njemu (od svih presokratovaca) Aristotel pridao važnost, jer je naslutio jedno od četiri počela koje je on razvio u svojoj filozofiji. Više o Anaksagori na wikipediji.

Sledeći filozofi - Leukip i Demokrit

Predhodni filozof - Empedokle

Empedokle (483.-423. god. p.n.e.)

ivanpetrovic | 25 Avgust, 2008 14:36

Empedokleova filozofija predstavlja fuziju mišljenja predhodnih filozofa. Od Milećana prihvata ideju o počelu svih stvari. On koren svih stvari vidi u četiri osnovna elementa (voda, vatra, zemlja, vazduh). Četiri elementa se međusobno sjedinjavaju u Jedno, da bi se zatim rastavili. Sile koje vrše sastavljanje i rastavljanje, Empedokle vidi kao sile ljubavi i mržnje (može se primetiti sličost sa Anaksimandrovom pravdom i nepravdom). Sile ljubavi i mržnje se ne mogu čulno osetiti, što ne znači da one ne postoje. Ljudski svet se nalazi na sredini, između stadijuma vladavine ljubavi i mržnje. Empedokle preuzima od Parmenida mišljenje da bivstvovanje ne propada, da je večno, dok, sa druge strane prihvata Heraklitovo tvrđenje o postoljanju promene i kretanja, odnosno mišljenje o cikličnosti svega.

Empedokle na prvi pogled ne donosi ništa novo i originalno u svetu filozofije. Ipak, miks filozofskih mišljenja je upravo ono što unapređuje filozofiju. Hegel je to primetio i izneo u svojoj "Istoriji filozofije". Hegel je, naime, filozofski pravac postavio kao tezu. Negacija tog pravca je antiteza (dobija se drugi pravac) i na kraju kao negaciju negacije imamo treći filozofski pravac koji je predstavljen kao sinteza predhodna dva.  Kroz predhodno navedeni proces se jasno vidi samorazvitak svesti kroz istoriju i Empedokle predstavlja očigledan primer te teorije. Više o Empedoklu na wikipediji.

Sledeći filozof - Anaksagora

Predhodni filozof - Zenon

 
Powered by blog.rs